+36–20–969–4591 szaunaepito@gmail.com
Reserved szauna

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

1. A www.szaunaepito.com online áruházat a Reserved Szauna üzemelteti (továbbiakban:
“Szolgáltató”).

2. A Szolgáltató cégneve: Reserved Szauna (továbbiakban: Szolgáltató).

3. A Szolgáltató székhelye: 2740, Abony, Tószegi út 36.

4. A Szolgáltató postai címe: 2740, Abony, Tószegi út 36.

5. A www.szaunaepito.com tárhelyszolgáltatója a Contabo GmbH E-mail: info@contabo.com

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása awww.szaunaepito.com internetes áruházban kizárólag elektronikus
úton lehetséges, interneten keresztül. A rendelésekkel kapcsolatos
tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.
A megrendelés leadására regisztráció után és regisztráció nélkül is lehetőség van. A termék(ek)
kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „megrendelés véglegesítése” gomb
megnyomásával a felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a
megrendeléstől számított 48 órán belül e-mailben automatikusan visszaigazolást küldünk. A
visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés azonosítóját, a választott átvételi
és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és
darabszámot, valamint a felhasználó szállítási (név, cím, telefonszám) és számlázási (név, cím, ha
van, törzsvásárlói kártyaszám) adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a
megrendelés feltételeit

– nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a
felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult
adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar, de egyedi beállítást követően
szerződéskötés angol nyelven is lehetséges. A megrendelés interneten kötött, de nem
aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és
utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés
azonosítószáma. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

2. Szolgáltató 2018.05.28-tól értékesített termékei tekintetében- az e-könyvek és antikvár
könyvek kivételével, a nem a Szolgáltató boltjainak valamelyikében történő átvételi móddal
leadott rendeléseknél – bevezeti az elektronikus számlázást (e-számla). A Felhasználó számára, ha
ezt a szolgáltatást elfogadja, elektronikus számla kerül kiküldésre a
vásárláshoz tartozó regisztrációban megadott e-mail címre. Regisztrált Felhasználók a
teljesített rendelések elektronikus számláit a rendelést követő 14 hónapig Belépést
követően a Rendeléseim menüben, azt követően az ügyfélszolgálattól igényelve érhetik el a
jogszabályok által előírt megőrzési időn belül.

4. Új Felhasználó: Azon új Felhasználó, aki 2018.05.28. napjával, vagy azt követően regisztrál,
és eszközöl vásárlást webshopunkban; alapértelmezett beállításként e-számlát kap a regisztráció
során megadott e-mail címre, ugyanakkor regisztrációja véglegesítése után lehetősége van
Belépés után az Adataim menüpont alatt, az „e-számlát kérek a megrendeléseimhez” opció
kikapcsolásával hagyományos (papíralapú) számla kiállítását kérni.

5. aki 2018.05.28.
napját megelőzően regisztrált,

az addig hatályos szabályok szerint kapja hagyományos (papíralapú) számláját, mindaddig,

 

amíg az erre felkínált felületen (felugró ablak vagy Adataim menüpont) elektronikus számlát nem
kér.

6. Nem regisztrált Felhasználó esetén a rendszer csak elektronikus számlát tud kibocsátani. Ez
nem zárja ki a nem regisztrált Felhasználó jogát arra, hogy magát regisztrálja, és ezt követően a
fenti szabályok szerint járhasson el. A számlázás módjában visszamenőleges módosítás nem
lehetséges.

7. Nem regisztrált Felhasználó elektronikus számláját a rendelés leadása során megadott e-mail
címre kapott üzenetben, illetve az ügyfélszolgálattól igényelve érheti el, tekintheti meg utólag.

8. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a
megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az 1-3 munkanapos szállítási határidejű
termékeink megtalálhatók raktárunkban, vagy boltjaink valamelyikében, ezeket – amennyiben hosszabb
szállítási határidejű terméket nem rendel mellé – saját készletről szállítjuk. A hosszabb
határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók,
így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés
teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. Az
ilyen termékeket a termék adatlapján a “Beszállítói készleten” címkével jelöljük a várható
szállítási idő alatt.

9. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és
ha a rendelés jellege alapján és annak során erre sor került volna, az előre kifizetett
ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással
kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a
weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk
aktualizálása érdekében. Azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi
partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által
előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat.A lehetetlenülés beállta azonban
nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a
Szolgáltató a weboldalon az adatlapon feltüntetett beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb
tudomása szerint járt el.

10. A Szolgáltató és/vagy a Felhasználó által választott kiszállítást vagy csomagátadást
végző partnere a rendelések kiszállításáról, átvételéről átvételi módtól és szolgáltatótól
függően e- mailben és sms-ben tájékoztatja a Felhasználót.

11. Felhasználónak jogában áll eltérő számlázási és szállítási adatokat (nevet, címet)
megadni, melyek valódiságáért a Felhasználó felel, s melyeket Szolgáltató az adatvédelmi
szabályainak megfelelően kezel.

12. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a
vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási
jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben
(hello@fuzesi.consulting), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő
elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított
14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

13. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja.

a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés
átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.
Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

b. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a
vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén
a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a

 

szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak
akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget
kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon
belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett
belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen
többletköltség nem terheli.

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e. A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak
esetén, így
különösen a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a
vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk
megtérítését.

14. Ha a Felhasználó webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás
helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül
gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a
szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

15. A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval
szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a
Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a
kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a
Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a
kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó
kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A felhasználó
köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől
számított 2 hónapon belül közölni. A

 

szerződésteljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem
érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy
annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől
számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy
a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

16. Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval
szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó
kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel
meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben
a Felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2
éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági
kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta,
illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági
előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthető.

17. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek
hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval
szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az
esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint
érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az
átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket
kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a
Szolgáltató üzletében

/ raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a
kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási
jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is
érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok
azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető
jogosultságaitól függetlenül megilletik.

18. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek
ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan
téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.
Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek
mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék
jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a
45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

19. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy
részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Felhasználó a
regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék
megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy

 

jogosult-e a Felhasználó részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a
Felhasználónak az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára
vonatkozólag. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a
regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az
általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék
megrendelése esetén a Felhasználó által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a
Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt
érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és
a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

20. Felelősség korlátozása: Szauna Építő nem felelős az esetleges károkért az
alábbi

esetekben:

– Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót, hogy csatlakozzon a Szauna Építő
 weboldalára, ott megrendelést adjon le.

– Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező
meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. Kérjük,
hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és
úgynevezett férgek ellen.

III. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek
nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet
küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez
előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles
ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor
megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor
jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére
több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a
hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a
felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A
Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények
törlésére.

5. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a
Szolgáltató

székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a hello@fuzesi.consulting címen.

6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton
keresztül, a hello@szaunaepito.com címen.

 

7. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors,
bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a
békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye
szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút
99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Lakcím szerint illetékes békéltető
testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs,
Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-

775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-

6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu,
bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető

Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető

Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62)
554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető

Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető

Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: Dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető

Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661

8. Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe
veheti az online vitarendezési platformot (ODR). A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató
e-mail címének (hello@fuzesi.consulting) megadása mellett küldhető be panasz.

Jelen dokumentum a 2019. április 6-án eredetileg közzétett Általános Szerződéses
Feltételek időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított szövege
(közzététel napja: 2019.04.06.). Az ÁSZF visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos,
rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi
szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az
irányadóak. Az elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató mindenkor
hatályos adatkezelési szabályzata az irányadó.

 

www.szaunaepito.com

Pin It on Pinterest

Share This